Pricing

All prices stated inclusive local tax and duties. In addition, delivery costs will be calculated when you go to checkout. CRS AS can change its prices without notice. We are subject to any typographical errors.

Shipping

DHL Express (Prepaid Duties & Taxes)
All orders have a flat rate shipping cost. You will see the cost in basket page and when you go to checkout.
Conditions: Prepaid Duties & Taxes.

Delivery

The goods ship with Fedex. We ship items every weekday from Monday through Friday. We do not operate with any kind of delivery guarantee. If a product breaks or is defective at the receipt, and must be returned for repair / replacement, we will not refund any expenses that may be required for rental of expenses during the service period.

Statutory right of withdrawal

If you repent of a purchase with us, the Norwegian law of withdrawal applies. According to this law, you as a customer have some responsibility. Below is a quick review of the most important points:

  • The law only applies to consumer purchases. That is, private individuals – not a company / industry. (Norwegianwithdrawal law § 6, item e)
  • The right of cancellation is no longer present if the item (s) can not be returned in approximately the same condition and quantity, and if deterioration is due to negligence or lack of care by the consumer (Norwegian withdrawal law § 12, point a)
  • The right of cancellation is no longer present if the delivery of goods has been manufactured according to the consumer’s specifications or which has been given a distinct personal touch. (Norwegian withdrawal law § 22 point e)

If a package is not retrieved and you are otherwise passive, this does not give us an indication of why the package is not retrieved. You will then not have fulfilled the requirements set out in the withdrawal law §11 and §13, and then lose the right to leave the agreement. You will then be charged with shipping costs and a fee of 15USD to C-R-S AS for handling the case. This will be billed (10dg net) and will be sent automatically to debt collection if it is not paid within the deadline.

Warranty – Companies

For company transactions, 12 months warranty applies to fabrication errors (this does not include errors due to incorrect use).

Return of goods

Return of goods must be pre-approved by C-R-S AS. Return request can be made by mail (post@crsnorway.com) The item should normally be sent in return for sender’s bill. Insurance of the goods to our warehouse is the responsibility of the shipper. Returned item is credited in full if the item appears new. If the item appears to be used or has defects, a value assessment will be made where the customer will be charged for missing / damaged units.

Payment by credit card

C-R-S AS is responsible for credit card transactions made through this website.

Misprint

We are subject to printing errors on our pages. Images of products are for illustrative purposes only and will not always be completely identical to the current product. If the image differs from text, it is the title text of the article that applies. However, we recommend contacting if you should discover something that is not right

 

Betingelser

Priser

Alle priser oppgitt inklusive merverdiavgift. I tillegg kommer leveringsomkostninger som blir kalkulert når man går til kassen. C-R-S AS kan uten varsel endre sine priser. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Frakt

Alle ordre blir fraktberegnet når man går til kassen og fraktkostnad avhenger av hvilke varer man bestiller. Vi sender ut varer 5 dager i uken (man-fre). Hvor lang tid det tar fra vi sender varen til kunden mottar den avhenger av fraktmetode og hvor varene skal sendes.

Leveringsbetingelser

Varene normalt sendt med posten. Dersom en vare kommer senere enn antatt og kunde må skaffe til veie annet utstyr for avvikling av arrangement vil ikke disse merkostnadene bli refundert av oss. Dersom en vare går i stykker eller er defekt ved mottak, og må returneres for reparasjon/bytte, vil vi heller ikke refundere utlegg kunde måtte ha for leie av utlegg i serviceperioden.

Angrerett

Om du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Ihht denne loven har du som kunde noen plikter og oppgaver. Under følger en rask gjennomgang av de viktigste punktene:

  • Angrerettloven gjelder kun forbrukerkjøp. Dvs privatpersoner – ikke firma/næring.(Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten er ikke lenger tilstede dersom varen(e) ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og dersom forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (Angrerettloven § 12, punkt a)
  • Angreretten er ikke lenger tilstede dersom levering av vare(r) er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. (Angrerettloven § 22 punkt e)
  • Returkostnadene betales av forbruker (Angrerettloven § 15 første ledd)

Dersom en pakke ikke blir hentet, og du ellers forholder deg passiv, gir dette oss ingen indikasjon på hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles i angrerettloven  §11 og  §13, og mister da retten til å gå fra avtalen. Du blir da belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr på 150kr til C-R-S AS for behandling av saken. Dette blir fakturert (10dg netto) og sendes automatisk til inkasso dersom den ikke betales innen fristen.

Retur av varer

Retur av varer skal forhånds godkjennes av C-R-S AS. Forespørsel om retur kan gjøres via mail (post@crsnorway.com) Varen skal normalt sendes i retur for avsenders regning. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravs sendinger aksepteres IKKE. Returnert vare blir kreditert i sin helhet hvis varen framstår som ny. Dersom varen fremstår som brukt eller har mangler, vil det bli gjort en verdi vurdering der kunden vil bli belastet for manglende/skadede enheter har.

Garanti – næringskjøp

Ved næringskjøp gjelder 12mnd garanti mot fabrikasjonsfeil(dette inkluderer ikke feil som skyldes feil bruk).

Betaling med kredittkort

C-R-S AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Trykkfeil

Vi tar forbehold om trykkfeil på våre sider. Vi anbefaler imidlertid om å ta kontakt dersom du skulle oppdage noe som ikke virker å stemme.